OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 02 aug 2021, 19:05 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 02 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Aanwending bijkomende toelage voedselhulp voor gebruikers van het OCMW.

Het vast bureau beslist om de bijkomende toelage voedselhulp voor gebruikers van het OCMW over te maken aan de lokale voedselbank Sint-Vincentius.

2 Aanwending bijkomende toelage voedselhulp voor gebruikers van het OCMW.
Het vast bureau beslist om de bijkomende toelage voedselhulp voor gebruikers van het OCMW over te maken aan de lokale voedselbank Sint-Vincentius.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

3 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.

4 Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.

Ontslag van een statutair verzorgende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (C1-C2).

Het vast bureau stemt in met het ontslag van een statutair verzorgende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (C1-C2).

5 Ontslag van een statutair verzorgende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (C1-C2).
Het vast bureau stemt in met het ontslag van een statutair verzorgende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (C1-C2).

Vaststelling van de globale blijvende arbeidsongeschiktheid van een technisch beambte - dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de globale blijvende arbeidsongeschiktheid van een technisch beambte vast.

6 Vaststelling van de globale blijvende arbeidsongeschiktheid van een technisch beambte - dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau stelt de globale blijvende arbeidsongeschiktheid van een technisch beambte vast.

Aanvraag onderzoek voor vervroegde pensionering van een voltijds statutair deskundige (B1-B3), dienst facilitymanagement.

Het vast bureau beslist om een aanvraag voor onderzoek voor vervroegde pensionering van een voltijds statutair deskundige (B1-B3), dienst facilitymanagement, in te dienen bij Medex.

7 Aanvraag onderzoek voor vervroegde pensionering van een voltijds statutair deskundige (B1-B3), dienst facilitymanagement.
Het vast bureau beslist om een aanvraag voor onderzoek voor vervroegde pensionering van een voltijds statutair deskundige (B1-B3), dienst facilitymanagement, in te dienen bij Medex.

Goedkeuring van het voorstel om de personeelsleden van het OCMW de mogelijkheid te bieden zich door Idewe te laten vaccineren tegen griep.

Het vast bureau stemt in met het voorstel om de personeelsleden van het OCMW de mogelijkheid te bieden zich door Idewe te laten vaccineren tegen griep.

8 Goedkeuring van het voorstel om de personeelsleden van het OCMW de mogelijkheid te bieden zich door Idewe te laten vaccineren tegen griep.
Het vast bureau stemt in met het voorstel om de personeelsleden van het OCMW de mogelijkheid te bieden zich door Idewe te laten vaccineren tegen griep.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Aanwending bijkomende toelage voedselhulp voor gebruikers van het OCMW.

Het vast bureau beslist om de bijkomende toelage voedselhulp voor gebruikers van het OCMW over te maken aan de lokale voedselbank Sint-Vincentius.
Het vast bureau beslist om de bijkomende toelage voedselhulp voor gebruikers van het OCMW over te maken aan de lokale voedselbank Sint-Vincentius.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4 Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

5 Ontslag van een statutair verzorgende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (C1-C2).

Het vast bureau stemt in met het ontslag van een statutair verzorgende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (C1-C2).
Het vast bureau stemt in met het ontslag van een statutair verzorgende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (C1-C2).
Pdf-versie
Goedgekeurd

6 Vaststelling van de globale blijvende arbeidsongeschiktheid van een technisch beambte - dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de globale blijvende arbeidsongeschiktheid van een technisch beambte vast.
Het vast bureau stelt de globale blijvende arbeidsongeschiktheid van een technisch beambte vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

7 Aanvraag onderzoek voor vervroegde pensionering van een voltijds statutair deskundige (B1-B3), dienst facilitymanagement.

Het vast bureau beslist om een aanvraag voor onderzoek voor vervroegde pensionering van een voltijds statutair deskundige (B1-B3), dienst facilitymanagement, in te dienen bij Medex.
Het vast bureau beslist om een aanvraag voor onderzoek voor vervroegde pensionering van een voltijds statutair deskundige (B1-B3), dienst facilitymanagement, in te dienen bij Medex.
Pdf-versie
Goedgekeurd

8 Goedkeuring van het voorstel om de personeelsleden van het OCMW de mogelijkheid te bieden zich door Idewe te laten vaccineren tegen griep.

Het vast bureau stemt in met het voorstel om de personeelsleden van het OCMW de mogelijkheid te bieden zich door Idewe te laten vaccineren tegen griep.
Het vast bureau stemt in met het voorstel om de personeelsleden van het OCMW de mogelijkheid te bieden zich door Idewe te laten vaccineren tegen griep.
Pdf-versie
Goedgekeurd