OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 05 jul 2021, 19:21 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 05 JUL 2021

De voorzitter opent de vergadering om 19.21 uur.
Locatie: Digitaal

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

2 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 03.06.21, 10.06.21, 14.06.21, 24.06.21 en 29.06.21.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maand juni 2021.

3 Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 03.06.21, 10.06.21, 14.06.21, 24.06.21 en 29.06.21.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maand juni 2021.

Kennisname niet aanvaarding functie maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).

Het vast bureau neemt kennis van de niet aanvaarding van de functie van maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).

4 Kennisname niet aanvaarding functie maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).
Het vast bureau neemt kennis van de niet aanvaarding van de functie van maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).

Vaststelling uitputting wervingsreserve maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel.

Het vast bureau stelt vast dat de wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel is uitgeput.

5 Vaststelling uitputting wervingsreserve maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel.
Het vast bureau stelt vast dat de wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel is uitgeput.

Afsluiten kandidatenlijst administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3).

Het vast bureau sluit de kandidatenlijst voor de functie van administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) af.

6 Afsluiten kandidatenlijst administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3).
Het vast bureau sluit de kandidatenlijst voor de functie van administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) af.

Aanwerving van een halftijds administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) voor onbepaalde duur.

Het vast bureau werft een halftijds administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) aan voor onbepaalde duur.

7 Aanwerving van een halftijds administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) voor onbepaalde duur.
Het vast bureau werft een halftijds administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) aan voor onbepaalde duur.

Vastelling wervingsreserve administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3).

Het vast bureau stelt de wervingsreserve van administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) vast.

8 Vastelling wervingsreserve administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3).
Het vast bureau stelt de wervingsreserve van administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) vast.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3 Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 03.06.21, 10.06.21, 14.06.21, 24.06.21 en 29.06.21.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maand juni 2021.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maand juni 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4 Kennisname niet aanvaarding functie maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).

Het vast bureau neemt kennis van de niet aanvaarding van de functie van maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).
Het vast bureau neemt kennis van de niet aanvaarding van de functie van maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).
Pdf-versie
Goedgekeurd

5 Vaststelling uitputting wervingsreserve maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel.

Het vast bureau stelt vast dat de wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel is uitgeput.
Het vast bureau stelt vast dat de wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel is uitgeput.
Pdf-versie
Goedgekeurd

6 Afsluiten kandidatenlijst administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3).

Het vast bureau sluit de kandidatenlijst voor de functie van administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) af.
Het vast bureau sluit de kandidatenlijst voor de functie van administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) af.
Pdf-versie
Goedgekeurd

7 Aanwerving van een halftijds administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) voor onbepaalde duur.

Het vast bureau werft een halftijds administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) aan voor onbepaalde duur.
Het vast bureau werft een halftijds administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) aan voor onbepaalde duur.
Pdf-versie
Goedgekeurd

8 Vastelling wervingsreserve administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3).

Het vast bureau stelt de wervingsreserve van administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) vast.
Het vast bureau stelt de wervingsreserve van administratief medewerker sociale hulpverlening (C1-C3) vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd