OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 07 jun 2021, 19:10 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 07 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 19.10 uur.
Locatie: Digitaal

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

2 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 15.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 12.05.21 en 20.05.21.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 15.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 12.05.21 en 20.05.21.

3 Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 15.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 12.05.21 en 20.05.21.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 15.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 12.05.21 en 20.05.21.

Ontslag van een administratief medewerker, sociale dienst.

Het vast bureau stemt in met een ontslag in onderling overleg van een administratief medewerker, sociale dienst.

4 Ontslag van een administratief medewerker, sociale dienst.
Het vast bureau stemt in met een ontslag in onderling overleg van een administratief medewerker, sociale dienst.

Vacantverklaring van een halftijdse contractuele betrekking van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3) puttend uit de wervingsreserves.

Het vast bureau verklaart een halftijdse contractuele betrekking van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3) puttend uit de wervingsreserves vacant.

5 Vacantverklaring van een halftijdse contractuele betrekking van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3) puttend uit de wervingsreserves.
Het vast bureau verklaart een halftijdse contractuele betrekking van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3) puttend uit de wervingsreserves vacant.

Verlenging van wervingsreserve administratief medewerker sociale dienst (C1-C3).

Het vast bureau verlengt de wervingsreserve van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3).

6 Verlenging van wervingsreserve administratief medewerker sociale dienst (C1-C3).
Het vast bureau verlengt de wervingsreserve van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3).

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3 Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 15.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 12.05.21 en 20.05.21.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 15.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 12.05.21 en 20.05.21.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 15.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 12.05.21 en 20.05.21.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4 Ontslag van een administratief medewerker, sociale dienst.

Het vast bureau stemt in met een ontslag in onderling overleg van een administratief medewerker, sociale dienst.
Het vast bureau stemt in met een ontslag in onderling overleg van een administratief medewerker, sociale dienst.
Pdf-versie
Goedgekeurd

5 Vacantverklaring van een halftijdse contractuele betrekking van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3) puttend uit de wervingsreserves.

Het vast bureau verklaart een halftijdse contractuele betrekking van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3) puttend uit de wervingsreserves vacant.
Het vast bureau verklaart een halftijdse contractuele betrekking van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3) puttend uit de wervingsreserves vacant.
Pdf-versie
Goedgekeurd

6 Verlenging van wervingsreserve administratief medewerker sociale dienst (C1-C3).

Het vast bureau verlengt de wervingsreserve van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3).
Het vast bureau verlengt de wervingsreserve van administratief medewerker sociale dienst (C1-C3).
Pdf-versie
Goedgekeurd