OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 11 okt 2021, 18:47 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 11 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 18.47 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maanden augustus en september 2021.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maanden augustus en september 2021.

2 Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maanden augustus en september 2021.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maanden augustus en september 2021.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

3 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maanden augustus en september 2021.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maanden augustus en september 2021.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maanden augustus en september 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd