OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 14 jun 2021, 18:55 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 14 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 18.55 uur.
Locatie: Digitaal

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Vaststellen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24.06.2021.

Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24.06.2021 vast.

2 Vaststellen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24.06.2021.
Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24.06.2021 vast.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

3 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en wijziging van het besluit van het vast bureau van 15.02.2021 houdende de vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde vast van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

4 Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en wijziging van het besluit van het vast bureau van 15.02.2021 houdende de vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau stelt de wachtwedde vast van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Vaststelling van de wachtwedde van een voltijds statutair maatschappelijk werker, sociale dienst.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een voltijds statutair maatschappelijk werker, bij de sociale dienst vast.

5 Vaststelling van de wachtwedde van een voltijds statutair maatschappelijk werker, sociale dienst.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een voltijds statutair maatschappelijk werker, bij de sociale dienst vast.

Kennisname van het verslag van de eerste stuurgroep inzake de projecten subsidieretentie en noodkoopfonds.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de eerste stuurgroep van de projecten subsidieretentie van de provincie Vlaams-Brabant en noodkoopfonds van het Vlaams Klimaat- en Energie Agentschap.

6 Kennisname van het verslag van de eerste stuurgroep inzake de projecten subsidieretentie en noodkoopfonds.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de eerste stuurgroep van de projecten subsidieretentie van de provincie Vlaams-Brabant en noodkoopfonds van het Vlaams Klimaat- en Energie Agentschap.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Vaststellen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24.06.2021.

Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24.06.2021 vast.
Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24.06.2021 vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4 Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en wijziging van het besluit van het vast bureau van 15.02.2021 houdende de vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde vast van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau stelt de wachtwedde vast van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Pdf-versie
Goedgekeurd

5 Vaststelling van de wachtwedde van een voltijds statutair maatschappelijk werker, sociale dienst.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een voltijds statutair maatschappelijk werker, bij de sociale dienst vast.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een voltijds statutair maatschappelijk werker, bij de sociale dienst vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

6 Kennisname van het verslag van de eerste stuurgroep inzake de projecten subsidieretentie en noodkoopfonds.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de eerste stuurgroep van de projecten subsidieretentie van de provincie Vlaams-Brabant en noodkoopfonds van het Vlaams Klimaat- en Energie Agentschap.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de eerste stuurgroep van de projecten subsidieretentie van de provincie Vlaams-Brabant en noodkoopfonds van het Vlaams Klimaat- en Energie Agentschap.
Pdf-versie
Goedgekeurd