OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 16 aug 2021, 19:25 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 16 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 19.25 uur.
Locatie: raadzaal

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Bijkomende toekenning van een tussenkomst in de werkingskosten van de feitelijke vereniging voor voedselbedeling Sint-Vincentiusconferentie OLV Scherpenheuvel.

Het vast bureau beslist tot een bijkomende toekenning van een tussenkomst in de werkingskosten van de feitelijke vereniging voor voedselbedeling Sint-Vincentiusconferentie OLV Scherpenheuvel.

2 Bijkomende toekenning van een tussenkomst in de werkingskosten van de feitelijke vereniging voor voedselbedeling Sint-Vincentiusconferentie OLV Scherpenheuvel.
Het vast bureau beslist tot een bijkomende toekenning van een tussenkomst in de werkingskosten van de feitelijke vereniging voor voedselbedeling Sint-Vincentiusconferentie OLV Scherpenheuvel.

Besluit tot optreden in rechte en vertegenwoordiging van het OCMW in het gerechtelijk dossier.

Het vast bureau besluit om namens het OCMW op te treden in rechte in een cliëntendossier en wijst een personeelslid van een samenwerkingsverband van het OCMW aan om het OCMW te vertegenwoordigen in het gerechtelijk dossier.

3 Besluit tot optreden in rechte en vertegenwoordiging van het OCMW in het gerechtelijk dossier.
Het vast bureau besluit om namens het OCMW op te treden in rechte in een cliëntendossier en wijst een personeelslid van een samenwerkingsverband van het OCMW aan om het OCMW te vertegenwoordigen in het gerechtelijk dossier.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

4 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

Aanvraag onderzoek voor vervroegde pensionering van een halftijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau beslist om een aanvraag voor onderzoek voor vervroegde pensionering van een halftijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, in te dienen bij Medex.

5 Aanvraag onderzoek voor vervroegde pensionering van een halftijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau beslist om een aanvraag voor onderzoek voor vervroegde pensionering van een halftijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, in te dienen bij Medex.

Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.

6 Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.

Vaststelling van de wachtwedde van een statutair verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde vast van een statutair verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

7 Vaststelling van de wachtwedde van een statutair verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau stelt de wachtwedde vast van een statutair verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Vacantverklaring 1, 5 VTE contractueel maatschappelijk werker (B1-B3) (afdeling dienstverlening) (dienst sociale hulpverlening) met aanleg wervingsreserve.

Het vast bureau verklaart een voltijdse en halftijdse betrekking van contractueel maatschappelijk werker (B1-B3) (afdeling dienstverlening) (dienst sociale hulpverlening) vacant.

8 Vacantverklaring 1, 5 VTE contractueel maatschappelijk werker (B1-B3) (afdeling dienstverlening) (dienst sociale hulpverlening) met aanleg wervingsreserve.
Het vast bureau verklaart een voltijdse en halftijdse betrekking van contractueel maatschappelijk werker (B1-B3) (afdeling dienstverlening) (dienst sociale hulpverlening) vacant.

Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor innovatieve projecten agentschap Wonen-Vlaanderen.

Het vast bureau keurt de subsidieaanvraag voor de oproep voor innovatieve projecten van het agentschap Wonen-Vlaanderen goed.

9 Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor innovatieve projecten agentschap Wonen-Vlaanderen.
Het vast bureau keurt de subsidieaanvraag voor de oproep voor innovatieve projecten van het agentschap Wonen-Vlaanderen goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Bijkomende toekenning van een tussenkomst in de werkingskosten van de feitelijke vereniging voor voedselbedeling Sint-Vincentiusconferentie OLV Scherpenheuvel.

Het vast bureau beslist tot een bijkomende toekenning van een tussenkomst in de werkingskosten van de feitelijke vereniging voor voedselbedeling Sint-Vincentiusconferentie OLV Scherpenheuvel.
Het vast bureau beslist tot een bijkomende toekenning van een tussenkomst in de werkingskosten van de feitelijke vereniging voor voedselbedeling Sint-Vincentiusconferentie OLV Scherpenheuvel.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3 Besluit tot optreden in rechte en vertegenwoordiging van het OCMW in het gerechtelijk dossier.

Het vast bureau besluit om namens het OCMW op te treden in rechte in een cliëntendossier en wijst een personeelslid van een samenwerkingsverband van het OCMW aan om het OCMW te vertegenwoordigen in het gerechtelijk dossier.
Het vast bureau besluit om namens het OCMW op te treden in rechte in een cliëntendossier en wijst een personeelslid van een samenwerkingsverband van het OCMW aan om het OCMW te vertegenwoordigen in het gerechtelijk dossier.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

5 Aanvraag onderzoek voor vervroegde pensionering van een halftijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau beslist om een aanvraag voor onderzoek voor vervroegde pensionering van een halftijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, in te dienen bij Medex.
Het vast bureau beslist om een aanvraag voor onderzoek voor vervroegde pensionering van een halftijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, in te dienen bij Medex.
Pdf-versie
Goedgekeurd

6 Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

7 Vaststelling van de wachtwedde van een statutair verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde vast van een statutair verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau stelt de wachtwedde vast van een statutair verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Pdf-versie
Goedgekeurd

8 Vacantverklaring 1, 5 VTE contractueel maatschappelijk werker (B1-B3) (afdeling dienstverlening) (dienst sociale hulpverlening) met aanleg wervingsreserve.

Het vast bureau verklaart een voltijdse en halftijdse betrekking van contractueel maatschappelijk werker (B1-B3) (afdeling dienstverlening) (dienst sociale hulpverlening) vacant.
Het vast bureau verklaart een voltijdse en halftijdse betrekking van contractueel maatschappelijk werker (B1-B3) (afdeling dienstverlening) (dienst sociale hulpverlening) vacant.
Pdf-versie
Goedgekeurd

9 Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor innovatieve projecten agentschap Wonen-Vlaanderen.

Het vast bureau keurt de subsidieaanvraag voor de oproep voor innovatieve projecten van het agentschap Wonen-Vlaanderen goed.
Het vast bureau keurt de subsidieaanvraag voor de oproep voor innovatieve projecten van het agentschap Wonen-Vlaanderen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd