OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 18 okt 2021, 18:45 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 18 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 18.45 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Vaststellen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.10.2021.

Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.10.2021 vast.

2 Vaststellen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.10.2021.
Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.10.2021 vast.

Aanpassen van de huurvergoeding in het kader van COVID-19 maatregelen, voor percelen gebruikt door de huurders voor dagrecreatie, met name voetbalterreinen met toebehoren.

Het vast bureau beslist tot het aanpassen van de huurvergoeding in het kader van COVID-19 maatregelen, voor percelen gebruikt door de huurders voor dagrecreatie, met name voetbalterreinen met toebehoren.

3 Aanpassen van de huurvergoeding in het kader van COVID-19 maatregelen, voor percelen gebruikt door de huurders voor dagrecreatie, met name voetbalterreinen met toebehoren.
Het vast bureau beslist tot het aanpassen van de huurvergoeding in het kader van COVID-19 maatregelen, voor percelen gebruikt door de huurders voor dagrecreatie, met name voetbalterreinen met toebehoren.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

4 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

Definitieve ambtsneerlegging van een verzorgende (afdeling dienstverlening, dienst thuiszorg).

Het vast bureau neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

5 Definitieve ambtsneerlegging van een verzorgende (afdeling dienstverlening, dienst thuiszorg).
Het vast bureau neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Vaststellen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.10.2021.

Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.10.2021 vast.
Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.10.2021 vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3 Aanpassen van de huurvergoeding in het kader van COVID-19 maatregelen, voor percelen gebruikt door de huurders voor dagrecreatie, met name voetbalterreinen met toebehoren.

Het vast bureau beslist tot het aanpassen van de huurvergoeding in het kader van COVID-19 maatregelen, voor percelen gebruikt door de huurders voor dagrecreatie, met name voetbalterreinen met toebehoren.
Het vast bureau beslist tot het aanpassen van de huurvergoeding in het kader van COVID-19 maatregelen, voor percelen gebruikt door de huurders voor dagrecreatie, met name voetbalterreinen met toebehoren.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

5 Definitieve ambtsneerlegging van een verzorgende (afdeling dienstverlening, dienst thuiszorg).

Het vast bureau neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een verzorgende, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Pdf-versie
Goedgekeurd