OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 21 jun 2021, 18:55 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 21 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 18.55 uur.
Locatie: Digitaal

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Aanstelling van een notaris voor de verkoop en overdracht aan het openbaar domein van een perceel gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, 1ste afd. Scherpenheuvel (Miskruis), sectie B-265n4.

Het vast bureau stelt vast dat dit agendapunt zonder voorwerp is.

2 Aanstelling van een notaris voor de verkoop en overdracht aan het openbaar domein van een perceel gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, 1ste afd. Scherpenheuvel (Miskruis), sectie B-265n4.
Het vast bureau stelt vast dat dit agendapunt zonder voorwerp is.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

3 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

Bekendmaking en aanwerving vervanging administratief medewerker onthaal (C1-C3).

Het vast bureau maakt een vervangingsopdracht van halftijds administratief medewerker onthaal bekend en werft aan .

4 Bekendmaking en aanwerving vervanging administratief medewerker onthaal (C1-C3).
Het vast bureau maakt een vervangingsopdracht van halftijds administratief medewerker onthaal bekend en werft aan .

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Aanstelling van een notaris voor de verkoop en overdracht aan het openbaar domein van een perceel gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, 1ste afd. Scherpenheuvel (Miskruis), sectie B-265n4.

Het vast bureau stelt vast dat dit agendapunt zonder voorwerp is.
Het vast bureau stelt vast dat dit agendapunt zonder voorwerp is.
Pdf-versie
Zonder voorwerp

3 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4 Bekendmaking en aanwerving vervanging administratief medewerker onthaal (C1-C3).

Het vast bureau maakt een vervangingsopdracht van halftijds administratief medewerker onthaal bekend en werft aan .
Het vast bureau maakt een vervangingsopdracht van halftijds administratief medewerker onthaal bekend en werft aan .
Pdf-versie
Goedgekeurd