OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 30 aug 2021, 19:10 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 30 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 19.10 uur.
Locatie: Raadzaal Stadhuis

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Vaststellen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.09.2021.

Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.09.2021 vast.

2 Vaststellen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.09.2021.
Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.09.2021 vast.

Aanvraag van digitaal certificaat met toegang tot BelfiusWeb en toevoeging van mandataris met beperkte toegangscodes.

Het vast bureau heeft beslist een aanvraag van een digitaal certificaat met toegang tot BelfiusWeb in te dienen en een mandataris toe te voegen met beperkte toegangscodes.

3 Aanvraag van digitaal certificaat met toegang tot BelfiusWeb en toevoeging van mandataris met beperkte toegangscodes.
Het vast bureau heeft beslist een aanvraag van een digitaal certificaat met toegang tot BelfiusWeb in te dienen en een mandataris toe te voegen met beperkte toegangscodes.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

4 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 01/07/21, 15/07/21, 22/07/21 en 29/07/21.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maand juli 2021.

5 Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 01/07/21, 15/07/21, 22/07/21 en 29/07/21.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maand juli 2021.

Wijziging beslissing vacantverklaring maatschappelijk werker in zitting van 16.08.2021.

Het vast bureau wijzigt de beslissing betreffende de vacantverklaring van maatschappelijk werker in zitting van 16.08.2021.

6 Wijziging beslissing vacantverklaring maatschappelijk werker in zitting van 16.08.2021.
Het vast bureau wijzigt de beslissing betreffende de vacantverklaring van maatschappelijk werker in zitting van 16.08.2021.

Vaststelling van de wachtwedde van een voltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een voltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.

7 Vaststelling van de wachtwedde van een voltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een voltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.

Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.

8 Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Vaststellen van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.09.2021.

Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.09.2021 vast.
Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.09.2021 vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3 Aanvraag van digitaal certificaat met toegang tot BelfiusWeb en toevoeging van mandataris met beperkte toegangscodes.

Het vast bureau heeft beslist een aanvraag van een digitaal certificaat met toegang tot BelfiusWeb in te dienen en een mandataris toe te voegen met beperkte toegangscodes.
Het vast bureau heeft beslist een aanvraag van een digitaal certificaat met toegang tot BelfiusWeb in te dienen en een mandataris toe te voegen met beperkte toegangscodes.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

5 Kennisneming van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van 01/07/21, 15/07/21, 22/07/21 en 29/07/21.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maand juli 2021.
Het vast bureau neemt kennis van het verslag betreffende de besluiten van de algemeen directeur van de maand juli 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

6 Wijziging beslissing vacantverklaring maatschappelijk werker in zitting van 16.08.2021.

Het vast bureau wijzigt de beslissing betreffende de vacantverklaring van maatschappelijk werker in zitting van 16.08.2021.
Het vast bureau wijzigt de beslissing betreffende de vacantverklaring van maatschappelijk werker in zitting van 16.08.2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

7 Vaststelling van de wachtwedde van een voltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een voltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een voltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

8 Vaststelling van de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2), dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.
Het vast bureau stelt de wachtwedde van een deeltijds statutair verzorgende (C1-C2) bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd