OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Scherpenheuvel-Zichem, zitting van 31 mei 2021, 18:50 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 31 MEI 2021

De voorzitter opent de vergadering om 18.50 uur.
Locatie: Digitaal

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

2 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.

Opstart procedure herwaardering.

Het vast bureau beslist om de betrekkingen van technisch beambte te herwaarderen.

3 Opstart procedure herwaardering.
Het vast bureau beslist om de betrekkingen van technisch beambte te herwaarderen.

Vastelling selectiecommissie voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3).

Het vast bureau stelt de selectiecommissie voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) samen.

4 Vastelling selectiecommissie voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3).
Het vast bureau stelt de selectiecommissie voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) samen.

Kennisname pv's selectie maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).

Het vast bureau neemt kennis van de pv's betreffende de selectie van maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel.

5 Kennisname pv's selectie maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).
Het vast bureau neemt kennis van de pv's betreffende de selectie van maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel.

Aanwerving van een maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel.

Het vast bureau werft een maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel aan.

6 Aanwerving van een maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel.
Het vast bureau werft een maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel aan.

Vastelling wervingsreserve maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel.

Het vast bureau stelt de wervingsreserve van maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel vast.

7 Vastelling wervingsreserve maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel.
Het vast bureau stelt de wervingsreserve van maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel vast.

Verdere procedure selectie maatschappelijk werker (B1-B3) .

Het vast bureau legt de verdere procedure in kader van de selectie voor een maatschappelijk werker (B1-B3) vast.

8 Verdere procedure selectie maatschappelijk werker (B1-B3) .
Het vast bureau legt de verdere procedure in kader van de selectie voor een maatschappelijk werker (B1-B3) vast.

1 Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

2 Goedkeuring van bestelaanvragen en te betalen bedragen.

Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen en de te betalen bedragen goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

3 Opstart procedure herwaardering.

Het vast bureau beslist om de betrekkingen van technisch beambte te herwaarderen.
Het vast bureau beslist om de betrekkingen van technisch beambte te herwaarderen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

4 Vastelling selectiecommissie voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3).

Het vast bureau stelt de selectiecommissie voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) samen.
Het vast bureau stelt de selectiecommissie voor de functie van maatschappelijk werker (B1-B3) samen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

5 Kennisname pv's selectie maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel (B1-B3).

Het vast bureau neemt kennis van de pv's betreffende de selectie van maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel.
Het vast bureau neemt kennis van de pv's betreffende de selectie van maatschappelijk werker volgens het startbanenstelsel.
Pdf-versie
Goedgekeurd

6 Aanwerving van een maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel.

Het vast bureau werft een maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel aan.
Het vast bureau werft een maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel aan.
Pdf-versie
Goedgekeurd

7 Vastelling wervingsreserve maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel.

Het vast bureau stelt de wervingsreserve van maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel vast.
Het vast bureau stelt de wervingsreserve van maatschappelijk werker (B1-B3) volgens het startbanenstelsel vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

8 Verdere procedure selectie maatschappelijk werker (B1-B3) .

Het vast bureau legt de verdere procedure in kader van de selectie voor een maatschappelijk werker (B1-B3) vast.
Het vast bureau legt de verdere procedure in kader van de selectie voor een maatschappelijk werker (B1-B3) vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd